foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

  

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เรื่อง  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติโดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ       รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณของโครงการยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School Announces:

Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School is looking for 1 highly motivated and qualified teacher who can teaches secondary students during July 19th - September 30th, 2021.

รายละเอียดเพิ่มเติม :More details

Facebook โรงเรียน : https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ-2025509057724115

ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เรื่อง เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองและกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่
sealed

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

คลิกเลือก : เจตจำนง สพฐ    |   เจตจำนง สพม.สคสส    |    เจตจำนง รร.วัดบางกะพ้อมฯรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ

          ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่  ข้อมูลเพิ่มเติม>>

 

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติผู้เยี่ยมชม

421942
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
223
97
925
420189
1282
37964
421942

IP ของคุณ : 18.232.31.206
2023-02-07 15:41

Copyright © 2023 Watbangkapom School Rights Reserved.