foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องสายธารศรัทธา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการทัศนา  จรจวบโชค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 1 พฤศจิกายน 2562  ด้วยความยินดียิ่ง
นายพีรวิชญ์  อินทรพินิจ นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) เข้ารับรางวัลนักกีฬาคนพิการดีเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม จาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โดยมี ผอ.ทัศนา จรจวบโชค เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ เข้ารับการอบรม "การทำบ้านดิน" ณ แหล่งเรียนรู้บ้านดินบางกะพ้อม โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดย คุณทศพร และ คุณนวพร  ตู้จินดา  เป็นวิทยากร  
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุม "สายธารศรัทธา" โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่  ณ ห้องประชุม "สายธารศรัทธา" โดยมีการแจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากผลงาน การคัดลายมือ การวาดภาพ ระบายสี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
   

 

ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562

*********************

          ด้วยโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
ผู็บริหาร คณะครู รับรางวัลเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2562

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(ITA)

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.