foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่างๆ เช่น วัด ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน ชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ "โรงเรียนสีขาว" เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด
กิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้การทำบ้านดิน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เขากลิ้ง จ.เพชรบุรี และนำมาขยายผลต่อกับนักเรียนในโรงเรียน และจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้บ้านดินขึ้นในโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน วันที่ 11 กรกฏาคม 2560

 

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวสุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

136566
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
58
55
113
135946
1640
2509
136566

IP ของคุณ : 54.224.247.42
2018-10-22 18:50

Copyright © 2018 Watbangkapom School Rights Reserved.