foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
          ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการคนเก่ง คนดี ศรีบางกะพ้อมด้วยกระบวนการลูกเสือ
          โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จัดฝึกอบรมโครงการ "คนเก่ง คนดี ศรีบางกะพ้อมด้วยกระบวนการลูกเสือ" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 63 ปี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมี ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ วัดบางกะพ้อม และวัดแก้วฟ้า เนื่องในวันเข้าพรรษา วันทีึ่ 3 กรกฎาคม 2563
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนสามารถเ้าถึงการเรียนการสอนได้ 100% และเพื่อให้ความปลอดภัยของนักเรียนตั้งแต่ออกจากบ้านถึงเลิกเรียนจนกลับบ้าน  1 กรกฎาคม 2563  

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

242684
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
21
100
669
241285
2105
14362
242684

IP ของคุณ : 18.215.185.97
2021-01-21 07:27

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.